Gymnázium Školská 837

Malý dar, veľká zmenaPrečo chceme pomôcť?

Vzdelávanie je pre mnoho detí cestou z chudoby. Dáva im šancu získať vedomosti a zručnosti potrebné na zlepšenie ich života. Tým, že obetujú svoje vzdelanie, uviaznu v kolobehu chudoby. 

Bezpečné školy poskytujú informácie na záchranu života, zmierňujú dôsledky vojny a chránia deti pred obchodovaním a náborom ozbrojenými skupinami. 

Prístup na bezpečné miesto na štúdium a učenie môže študentom poskytnúť pocit normálnosti, rutiny a pokoja uprostred vojnového chaosu.

250 miliónov detí vo veku od 5 do 12 rokov nevie čítať, písať ani počítať.

Vzdelanie môže dokonca zachrániť život: vzdelané matky sú lepšie informované o konkrétnych chorobách, takže môžu prijímať opatrenia na ich predchádzanie. 

Ak by všetky ženy ukončili základné vzdelanie, potom UNESCO odhaduje, že každý rok by bolo zachránených 189 000 životov žien a úmrtia osôb mladších ako päť rokov by klesli o 15%.

Gramotnosť je viac ako len schopnosť čítať: je to svet meniaca, život zlepšujúca zručnosť.


"Z môjho pohľadu je vzdelanie pre sýrske deti to najdôležitejšie, po piatich rokoch vojny a sklamania nám nezostáva iná nádej ako nádej pre ďalšiu generáciu, nádej pre tieto deti. Oni sú tí, ktorí obnovia budúcnosť Sýrie a ak zostanú bez vzdelania, predstavte si, aká bude budúcnosť Sýrie"  Mustafa- sírsky učiteľ (36)


Človek nežije iba z lásky, ktorú príjma, ale hlavne z tej ktorú daruje.

Zdieľaj túto výzvu a daruj aj ty.

Novinky a komentáre

Autor ani darcovia zatiaľ nepridal nijaké komentáre.

Už darovali

žiadne dary
Výzva pre organizáciu Slovenská nadácia pre UNICEF